Cestovní ruch

Obor vzdělání je široce koncipován a je zaměřen na ekonomiku a obchodní činnosti podniku. Žáci se během přípravy naučí vykonávat činnosti spojené se zabezpečením základních podnikových činností, efektivně hospodařit s finančními prostředky a vykonávat obchodní činnosti, tj. zabezpečovat hlavní činnost podniku jak materiálem, tak i lidskými zdroji, zpracovávat doklady s tím spojené, vést administrativu, orientovat se na finančním trhu, sestavovat kalkulace ceny zboží nebo služby, orientovat se v daňovém systému ČR, vypočítávat povinné odvody, účtovat, vést obchodní jednání, používat marketingové nástroje, vyhotovovat typické podnikové písemnosti v normalizované úpravě.

Absolvent je připravován na řízení a řešení provozních situací ve všech typech obchodních jednotek. Během studia získá a osvojí si veškeré vědomosti a dovednosti k profesionálnímu zvládnutí všech obchodně - provozních činností v obchodních i stravovacích provozech v zařízeních státního, družstevního i soukromého charakteru

Absolventi jsou kvalifikovaní středoškolští pracovníci, kteří zajišťují chod ekonomického, obchodního nebo personálního úseku organizace. Mohou se uplatnit ve finančním sektoru v cestovním ruchu nebo v organizacích státní správy a samosprávy, ve stravovacích provozech a cestovních kancelářích.Novinky
21.9.2018
Beseda s Odborem cestovního ruchu Magistrátu města Děčín

Dne 14. 9. 2018 navštívila naší školu paní Markéta Lakomá, pověřená vedoucí Odboru cestovního ruchu Magistrátu města Děčín. Žákům třídy E 3 (Ekonom...

více...
18.5.2018
Návštěva Krásné Lípy

Dne 15.5.2018 studentky prvního ročníku Helena Mužíková a Petra Svobodová navšívili Krásnou Lípu za účelem odborné konzultace s pí Mgr. Štefáčkovou...

více...
02.4.2018
Odborná praxe- teplá kuchyně 5

Naše školní kuchyně se na nás těšila celých čtrnáct dní, kdy jsme tam nezavítali naposled, a proto jsme se tam s paní učitelkou Jaroslavou Syrovátk...

více...
02.4.2018
Odborná praxe- teplá kuchyně 4

Bylo mrazivé úterý a nám s paní učitelkou Jaroslavou Syrovátkovou nezbývalo nic jiného než se vadat do námi známé kuchyně v předmětu OPCR. Vaři...

více...
02.4.2018
Odborná praxe- teplá kuchyně 3

Znovu jsme se vydali s paní učitelkou Jaroslavou Syrovátkovou v předmětu OPCR do naší školní kuchyně. Tentokrát se naše menu skládalo z: frankf...

více...