Cestovní ruch

Obor vzdělání je široce koncipován a je zaměřen na ekonomiku a obchodní činnosti podniku. Žáci se během přípravy naučí vykonávat činnosti spojené se zabezpečením základních podnikových činností, efektivně hospodařit s finančními prostředky a vykonávat obchodní činnosti, tj. zabezpečovat hlavní činnost podniku jak materiálem, tak i lidskými zdroji, zpracovávat doklady s tím spojené, vést administrativu, orientovat se na finančním trhu, sestavovat kalkulace ceny zboží nebo služby, orientovat se v daňovém systému ČR, vypočítávat povinné odvody, účtovat, vést obchodní jednání, používat marketingové nástroje, vyhotovovat typické podnikové písemnosti v normalizované úpravě.

Absolvent je připravován na řízení a řešení provozních situací ve všech typech obchodních jednotek. Během studia získá a osvojí si veškeré vědomosti a dovednosti k profesionálnímu zvládnutí všech obchodně - provozních činností v obchodních i stravovacích provozech v zařízeních státního, družstevního i soukromého charakteru

Absolventi jsou kvalifikovaní středoškolští pracovníci, kteří zajišťují chod ekonomického, obchodního nebo personálního úseku organizace. Mohou se uplatnit ve finančním sektoru v cestovním ruchu nebo v organizacích státní správy a samosprávy, ve stravovacích provozech a cestovních kancelářích.Novinky
19.10.2018
Průvodcovství

Dne 19. 10. 2018 si žáci třídy E3 vyzkoušeli roli průvodce. Studenti Michal Boček a Kristýna Svobodová si vyzkoušeli poprvé v životě provádět skupi...

více...
09.10.2018 13:00:00
OPCR - exkurze

Dne 9. 10. jsme se vypravili na druhou exkurzi v tomto školním roce. Naše cesta směřovala do děčínského pivovaru, přesněji do restaurace, která má ...

více...
05.10.2018
Beseda

Dne 5.10.2018 měli další z besed s organizacemi, firmami a institucemi zabývajícími se cestovním ruchem v Děčíně. tentokrát přišel pan Marek Te...

více...
25.9.2018 12:00:00
OPCR - kuchyně

Poprvé jsme se v tomto školním roce podívali do kuchyně! S pí učitelkou Jaroslavou Syrovátkovou jsme se v předmětu OPCR podívali do školní kuchyn...

více...
21.9.2018
Beseda s Odborem cestovního ruchu Magistrátu města Děčín

Dne 14. 9. 2018 navštívila naší školu paní Markéta Lakomá, pověřená vedoucí Odboru cestovního ruchu Magistrátu města Děčín. Žákům třídy E 3 (Ekonom...

více...