Cestovní ruch

Obor vzdělání je široce koncipován a je zaměřen na ekonomiku a obchodní činnosti podniku. Žáci se během přípravy naučí vykonávat činnosti spojené se zabezpečením základních podnikových činností, efektivně hospodařit s finančními prostředky a vykonávat obchodní činnosti, tj. zabezpečovat hlavní činnost podniku jak materiálem, tak i lidskými zdroji, zpracovávat doklady s tím spojené, vést administrativu, orientovat se na finančním trhu, sestavovat kalkulace ceny zboží nebo služby, orientovat se v daňovém systému ČR, vypočítávat povinné odvody, účtovat, vést obchodní jednání, používat marketingové nástroje, vyhotovovat typické podnikové písemnosti v normalizované úpravě.

Absolvent je připravován na řízení a řešení provozních situací ve všech typech obchodních jednotek. Během studia získá a osvojí si veškeré vědomosti a dovednosti k profesionálnímu zvládnutí všech obchodně - provozních činností v obchodních i stravovacích provozech v zařízeních státního, družstevního i soukromého charakteru

Absolventi jsou kvalifikovaní středoškolští pracovníci, kteří zajišťují chod ekonomického, obchodního nebo personálního úseku organizace. Mohou se uplatnit ve finančním sektoru v cestovním ruchu nebo v organizacích státní správy a samosprávy, ve stravovacích provozech a cestovních kancelářích.Novinky
11.12.2018 21:11:26
OPCR - kuchyně

Ťuk. Ťuk. Vánoce klepou na dveře, a tak jsme se rozhodli, připravit si ”menu” pouze z cukroví. Měli jsme na výběr buď pečené nebo i nep...

více...
07.12.2018
OPCR - kuchyně

V pátek 7.12.2018 jsme se s pí učitelkou Jaroslavou Syrovátkovou v oboru OPCR vydali do kuchyně si něco uvařit. Chvíli jsme sečkali v učebně (prodl...

více...
19.11.2018 13:00:00
OPCR - kuchyně

S pí učitelkou J. Syrovátkovou jsme opět navštívili námi známou školní kuchyni. Role skupin se prostřídaly, každá měla za úkol jinou složku menu, a...

více...
13.11.2018 13:00:00
OPCR - kuchyně

V úterý 13.11. jsme se již po několikáté vydali s paní učitelkou Jaroslavou Syrovátkovou do školní kuchyně. Každá skupina si předem rozmyslela, co ...

více...
19.10.2018
Průvodcovství

Dne 19. 10. 2018 si žáci třídy E3 vyzkoušeli roli průvodce. Studenti Michal Boček a Kristýna Svobodová si vyzkoušeli poprvé v životě provádět skupi...

více...